2003. aastal asutatud audiitorbüroo seab eesmärgiks olla esimene valik kliendi teadvuses - see ongi meie visioon.

Selle eesmärgi saavutamiseks saate meilt igakülgset abi ettevõtte paremaks ja efektiivsemaks juhtimiseks. See ongi see, mida me oskame ja igapäevaselt teeme.

Firma koosneb esialgu kahest töötajast: vannutatud audiitorist ja finantsjuhist.

Meilt saate spetsiaalselt oma soovidele ja vajadustele kohandatult järgmisi teenuseid:

- finantsaruandluse audit
- äri-ja finantsalased konsultatsioonid
- hinnakujundus

vajadusel
- maksustamisalased konsultatsioonid, Due Diligence
- raamatupidamisalane konsultatsioon ja abistav väljaõpe firmaomanikule, kes soovib ise oma raamatupidamist tulevikus korraldada ja jälgida
- kaasame arvutispetsialiste, kes abistavad teid korrektse raamatupidamise tagamiseks vajalikes arvuti riist- ja tarkvaralistes küsimustes.


Anname nõu kuidas praktikas käituda, arvestades õigusaktides valitsevaid tõlgendusvõimalusi. Leiame Teile parima lahenduse erinevate tehingute läbiviimiseks eesmärgiga vähendada Teie maksukulusid seadusega lubatud ulatuses.

Äri- ja finantskonsultatsiooniteenused, milles meil on oskused ja praktilised kogemused finantskonsultatsioonide, ettevõtete rahanduse (s.h. ettevõtete ühinemiste, omandamiste ning ostu-müügitehingute nõustamise, due - diligence, aktsiate ja ettevõtete väärtuse hindamise, äriplaanide koostamise jms), juhtimiskonsultatsioonide jms alal.